• เพศหญิง - เพศชาย
  • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

THB25k - 30k /month

Applied
  • เพศหญิง - เพศชาย
  • ระดับป.ตรี/ป.โท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.