• จบ ปวช. หรือ ปวส. ในสาขา ช่างยนต์
  • คุ้นเคยและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้ดี
  • ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

22-Mar-17

 

Applied
  • จบ ปวช. หรือ ปวส. ในสาขา ไฟฟ้า หรือ อิเลคโทรนิค
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

22-Mar-17

 

Applied
  • Assisting HR Manager with generalist HR matters
  • Coordinating and administering training
  • Administration, co-ordination and support

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.