• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 2-5 ปี
  • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30

12-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 40-50 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.
  • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.