• เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • และ/หรือเชื่อว่ามีศักยภาพ สามารถปฎิบัติงานได้
  • ปริญญาตรีขึนไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

12-Jan-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.