• ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
  • มีความรับผิดชอบ

23-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
  • ปริญญาตรี โยธา สถาปัตย์ งานระบบ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • สามารถบริหารเวลางานของตัวเองได้
  • มีทัศนคติเชิงบวก

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.