• เพศชาย / อายุ 25-45 ปี
  • การศึกษา ปวส.ก่อสร้าง / ปริญญาตรี สาขาโยธา
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย / อายุ 25-45 ปี
  • การศึกษา ปวส.ก่อสร้าง / ปริญญาตรี สาขาโยธา
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.