• ขาย แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ
 • ดูแลสินค้าในคลังสินค้า

22-Feb-17

 

Applied
 • แนะนำ สาธิต สินค้า และการให้บริการแก่ลูกค้า
 • สามารถทำงานในเวลาเปิด - ปิดห้าง
 • รักงานขาย

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชาประจำที่คลัง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับชุด
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน และสาธิตการใช้งานสินค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี
 • วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของสินค้า

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเบิกสินค้า เปิดใบกำกับภาษี
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย

22-Feb-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องไฟฟ้าตามศูนย์บริการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

22-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานขายให้บริการกับลูกค้า
 • เพศชาย , หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและทดสอบการใช้งานของสินค้า
 • รักงานขาย
 • ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน programmer
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลสถานที่จัดงาน Event
 • จัดไฟงาน Event
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • ขาย แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ดูแลสินค้าในคลังสินค้า

22-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าทางบริษัท
 • สามารถทำงานเข้า-ออก เวลาห้างได้
 • ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าทางบริษัท
 • สามารถทำงานเข้า-ออก เวลาห้างได้
 • ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าทางบริษัท
 • สามารถทำงานเข้า-ออก เวลาห้างได้
 • ปวช - ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.