• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการ์ทางด้านบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และรู้เรื่องการบันทึกบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ออกต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการควบคุมคลังสินค้า รู้ระบบ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีภาวะ ความคิด ทางด้าน QA / QC

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านอ่านแบบ Drawing

17-Jan-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน,
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ ไมโคร,เวอร์เนียร์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนของบริษัท

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถอ่านแบบ Drawing และเขียน Program ได้

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.