• ปริญญาตรี - วุฒิปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ขึ้นไป
  • มีความสามารถ บริหารจัดการโครงการ วางแผนงาน
  • มีประสบการณ์ด้าน IT ในภาพรวม เช่น internet , web

19-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี - วุฒิปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการออกแบบ Website, Responsive Website
  • มีประสบการณ์ด้าน User Experience & User Interface

19-Jan-17

 

Applied
  • สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • นำเสนอผลงานของบริษัทให้ลูกค้าลูกค้าประทับใจ
  • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศ

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.