• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีความเข้าใจในงานเลขา
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี มีประสบการณ์งานด้านวิศวะ
  • ใช้โปรแกรม MSOffice และโปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพได้ดี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.