• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการจัดการสารสนเทศ
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลสื่อ website

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.