• ดำเนินการบริหารการจัดอบรม ตามแผนงานที่กำหนด
 • พัฒนากระบวนการจัดฝึกอบรมให้สามารถตอบสนอง
 • จัดเก็บข้อมูลประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากมีใบอนุญาตนว, นช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีประสบการณ์ทนายความ 2-5 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ IT Audit หรือ IT Compliance
 • มีประสบการณ์ด้าน FATCA, AMLO
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

10-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

09-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

09-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.