• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดหรือการขาย
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ คำนวณ เจรจาต่อรอง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28 - 35 years / Bachelor's Degree in any field
 • Experience with coaching, mentoring, motivate
 • Responsible & able to work under pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการข้อมูลด้านจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง
 • มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a quantitative / technical
 • Familiar with databases and data analysis
 • Experience with Python, Java, or Tableau is a bonu

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.