• สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

21-Feb-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการข้อมูลด้านจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง
 • มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28 - 35 years / Bachelor's Degree in any field
 • Experience with coaching, mentoring, motivate
 • Responsible & able to work under pressure

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.