• จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • คำนวณการถอดแบบ bar cut list

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานโครงการก่อสร้างมา 5 ปี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข และซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร ไฟฟ้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วูฒิการศึกษา อนุปริญญา

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ
 • ดูแลการรับผิดชอบการรับเบิกจ่ายสินค้า

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ดูแลรับจดหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
 • ดูแลการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • จัดทำเอกสารเวลาพนักงาน

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช-ปริญญาตรี ,โยธา, โลหะการ
 • ปวช. - ปวส.
 • เพศ : ชาย

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 5
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รับส่งผู้บริหาร/แล้วแต่ผู้บริหารสั่ง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ22-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • รับ-ส่งเอกสารภายในกิจการ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณทลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รายงานสถานะการเงินของกิจการ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.