• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.