• ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
  • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
  • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • อายุ 23 ถึง 40 ปี

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.