• ปริญญาตรีสาขา บัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ด้าน การเงิน การบริหารจัดก
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for the planning, organization
 • To Manage resources for all construction processes
 • Planning & monitoring all aspects of construction

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

19-Jan-17

 

Applied
 • Master's degree in OD, HR
 • 8+ years of experience in HRM/OD strategy
 • Knowledge of change management

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced 1-3 years in Sales and Marketing
 • Female, age 24-26 years old
 • MUST have own car and can travel to upcountry

17-Jan-17

 

Applied
 • Burmese Nationality
 • 5+ years experience of Construction
 • Fluent communication in both Burmese and English

16-Jan-17

 

Applied
 • Burmese nationality
 • 3 years of experience in Admin, HR and Accounting
 • Good command in Burmese and English

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.