• ใช้โปรแกรม Jewelry CAD, Rhinoceros และ Matrix
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
  • 20 years or older
  • Thai / foreign nationality
  • Good/Excellent command in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.