• ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปประจำโรงงาน
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • นำเสนอขาย
 • เพศชาย

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบด้วยโฟโต้ชอป

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • งานสีวาดภาพ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in management, administration
 • 2 Years of working experience in the related
 • Detail, Oriented, well organized, courteous

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.