• อายุ 24-30 ปี
  • ปริญญาตรีบัญชี หรือสูงกว่า GPA 2.5ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์และรักในงานที่ทำ
  • มีรถยนต์ของตัวเอง

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.