• มีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบัน
  • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง มีใจรักบริการ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานสูง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Plan and manage effective communication campaigns.
  • Manage the school’s social networking sites.
  • Come up with brilliant ideas for student activitie

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อตามแนวทางของสถาบัน
  • ตอบคำถาม, พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองทางโทรศัพท์
  • อธิบายแผนการเรียนและราคาค่าเล่าเรียนแก่นักเรียน

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.