• วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
  • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.