• มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.