• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้ดี

13-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

07-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.