• มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.