• สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ตามจังหวัดต่างๆ
 • สำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่างๆ วางหมุด
 • มีประการณ์5 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • คำนวนและถอดแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเสนอราคา
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร ไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ)

21-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร โยธา (ภาคี/สามัญ)
 • สามารถถอดแบบ-เสนอราคาได้
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

21-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพในด้าน วิศวกร โยธา (ภาคี/สามัญ)
 • สามารถถอดแบบ-เสนอราคาได้
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.