• สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง/สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
  • ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี
  • - มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและอดทนในการสร้างตลาด
  • - มีทักษะการบริหารบุคคล ความอดทด ควบคุมอารมณ์ได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.