• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ และสามารถแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า
 • รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ , มีใบขับขี่
 • ดูพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.