• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร
  • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา application

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.