• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้
  • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่างๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องแจ้งซ่อม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.