• ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอาคารจะได้รับการพิจารณา
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.