• จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting or related
 • 5 years of experience in accounting management
 • Able to use SAP is added an advantage

27-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม,IT
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, Data Communication
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • 5 years experiences in corporate filed
 • Have knowledge in business law

27-Mar-17

 

Applied
 • 5-7 years in Pre-Sales or Technical consultant
 • Proposal Manager/Bid Manager experience
 • Excellent communication and interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 5 Years of experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is an advantage

24-Mar-17

 

Applied
 • Have experience in SAP FICO Module or Financials
 • Good communication in both Thai and English.
 • Being a creative, problem solver

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.