• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • สอน แนะนำผลิตภณฑ์ให้กับทีม

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Medical Technology
 • Very good interpersonal and selling skills.
 • Good command of written and spoken English

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา

24-Mar-17

 

Applied
 • สาธิต ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล
 • ทำการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์

24-Mar-17

 

Applied
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้ ปรับปรุงข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • Prepare to meet customer delivery supervisor.
 • Recommend and sell the company as a distributor.

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์

20-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30- 45 ปี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.