• นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ทันตกรรม
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการด้าน Internal Audit อย่างน้อย 2- 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • สาธิต ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล
 • ทำการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์

21-Feb-17

 

Applied
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้ ปรับปรุงข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลกับลูกค้า

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายผลิตภัณฑ์
 • มีภาวะผู้นำสูง

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.