• นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ทันตกรรม
  • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,การเงิน
  • ประสบการด้าน Internal Audit อย่างน้อย 2- 3 ปี

13-Jan-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.