• ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ในงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

4 hours ago

 

Applied
 • Native speaker or excellent command of English
 • Bachelor’s Degree or higher in a relevant field
 • Minimum of 3 years teaching experience

17 hours ago

 

Applied
 • Assist in coordinating the overseas projects.
 • Communicate and coordinate with faculties.
 • Participate in the project meetings as required.

22-Feb-17

 

Applied
 • Not over 35 years old
 • To plan and launch public training courses
 • Good communication and interpersonal skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Native speaker or excellent command of English
 • Bachelor's Degree or higher in a relevant field
 • Minimum of 2 years experience

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in accounting, economics, finance
 • 5 years experience in financial reporting
 • Exceptional financial skills are a must

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality only. age not over 35 years old.
 • At least 1 - 3 years of working experience require
 • Good command of English.

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in related field
 • Experience in relevant fields at least 1 years
 • Good command of English, both spoken and written

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.