• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
  • ละเอียดรอบคอบ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.