• ประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม, การตลาด
  • มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี, ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.