• ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
  • ตรวจสอบและเก็บรวมรวมข้อมูลด้านบัญชี
  • งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเปิดใบกำกับภาษี

18-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Feb-17

 

Applied
  • ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.