• รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร
 • ติดต่อประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

19-Jan-17

 

Applied
 • จบนิติศาสตร์ บัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรโยธา
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.