• มีประสบการณ์การทำงานด้าน Product engineer
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ทางด้านโพลิเมอร์

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญาตรีเอกภาษาอังกฤษหรืิอสาขาอื่นๆ
 • ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดสามารถพักอยู่ที่บริษัทได้

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีใจรักงานด้านการขายและการบริการ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาตรง
 • สามารถอ่าน พูดและเขียน ภาษาจีนได้

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • เพศ : หญิง

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.