• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Jan-17

 

Applied
 • จบป.ตรี วิศกรรมเครื่องกลเกษตร/เครื่องกล/อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • HRBP - Senior Manager Level
 • Male or Female with Age not over 40 Years
 • Direct working experience in HR field at 5 years

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • HRBP - Senior Manager Level
 • Male or Female with Age not over 40 Years
 • Direct working experience in HR field at 5 years

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3-5 years’ experience in HR generalist
 • Thai Nationality, Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, Age not over 35 years old.
 • Degree or higher in Human Resource
 • Relevant commercial experience & business insight

19-Jan-17

 

Applied
 • Insurance
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age 30-40 years old.
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical,
 • Experience 5-7 year in Survey of Risk Engineering

19-Jan-17

 

Applied
 • Chinese Speaking
 • Welcome new graduate
 • Bachelor’s or Master Degree in any field.

19-Jan-17

 

Applied
 • Commercial Management Trainee
 • ์Good in English skills - TOEIC score minimum at
 • CP Intertrade

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.