• เพศหญิง
  • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
  • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
  • ทำโปรแกรม AI Fhotoshop ได้หรือ ทำเว็ปไซส์

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.