• เพชชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • /การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบ Logistic
 • มีประสบการณ์การคุมคนและวางแผนงาน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 28-35 years
 • Bachelor's Degree in Science or related fields
 • Having experience in sales & marketing

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ : สามารถอ่าน เขียน พอใช้
 • คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ MS Office

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work upcountry when require
 • Good knowledge of Distributor and Retail Business

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22-30 years old
 • Have selling experience would be preferred
 • Good communication & interpersonal skill

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male /Female age between 30-38 years old
 • Experience in Key account management
 • Fluently in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, aged between 27-35 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 3 years in sales, marketing / category management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Marketing / Advertising
 • Ability to use personal computer
 • Good knowledge of written and spoken English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, aged between 27-35 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 3 years in sales, marketing / category management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 25-33 years
 • Degree in Health Science, Nursing.
 • 5 years’ experience in sales & marketing.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเขียน –อ่าน ภาษาอังกฤษได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Experience in pharmaceutical business
 • Experience in Product Management of Oncology

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Medical Sciences
 • Experiences within sales functions
 • Good Technical , Sales , Marketing

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing, Medical Science
 • Experience in Medical Equipment Product

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 32-40 years old.
 • Bachelor's degree in nursing.
 • 3 years of managerial level experience.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,รักงานบริการ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 23-30 years
 • Degree in Food Technology or related fields
 • Good communication & interpersonal skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Laws, Compliance
 • Experience in corporate commercial drafting
 • Able to communicate in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขา กฎหมาย
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in IT system
 • Able to work under pressure and tight schedule
 • Strong problem solving and analytical skill

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not Over 30 years
 • Experience in software development using .NET
 • Good communication skill in English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experiences for full cycle of SAP implementation
 • Good communication both English and Thai

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Accounting and financial and taxation experience
 • Experience in ERP in manufacturing environment

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Experience as an analyst in corporate
 • Good command of English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Experience in BOI and/or agricultural accounting
 • Fluent in English communication

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 28-35 years
 • Ability to analyze financial data
 • Skill in preparing complex management reports

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or related field
 • Fluent in English
 • Computer literacy

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 23- 30 years
 • Degree or higher in Accounting
 • Good command of English and computer skill

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years
 • Degree in Finance and Accounting
 • Excellent command of written and spoken English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.