• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการจ่ายเช็ค วางบิล อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์,วิจิตรศิลป์,มัณฑนศิลป์
 • ใช้โปรแกรม 3D Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสื่อสิ่งพิม์อย่างน้อย 3 ป

21 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • มีทักษะและชื่นชอบในการใช้งาน Social Media
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 - 30 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

20-Feb-17

 

Applied
 • Fresh graduated also Welcome
 • 1-2 years experience in Data Administrator, IT Sup
 • Knowledge about SQL , VBA

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years experiences in Trade Marketing
 • Work experiences in FMCG is preferable
 • Age between 38-50 BA in Marketing is preferable

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.