• อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.