• เพศชาย / หญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถปฎิบัติงานตามรอบเวลาการทำงานได้

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถปฎิบัติงานตามรอบเวลาการทำงานได้

21-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมใบแจ้งความต้องการสั่งซื้อ
 • จัดทำใบสั่งซื้อและเอกสารประกอบต่างๆ
 • หญิง / ชาย อายุ 24 - 45 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถปฎิบัติงานตามรอบเวลาการทำงานได้

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • รับผิดชอบงานธุรการ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

21-Mar-17

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 18 - 45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.