• อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การตลาด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี

19-Jan-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Website Design

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.