• อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
  • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.