• ติดต่อลูกค้า เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
  • ทำสื่อการตลาด โฆษณาออนไลน์ต่างๆได้
  • สามารถอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า

18-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • หญิง หรือ ชาย อายุ ประมาณ 22-30 ปี
  • การศึกษา: ปวส,ปริญญาตรี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.