• สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
 • กล้านำเสนอแนวคิดที่หลากหลายและแผนงานที่เป็นไปได้
 • หา solution ใหม่ๆ ยกระดับการทำงานให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

20-Jan-17

 

Applied
 • Researcher
 • Online
 • Technology

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 22-34 Years old
 • Real Estate sales agent / Resales
 • Good in Chines/Mandarin language

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 22-34 Years old
 • Real Estate sales agent / Resales
 • Good in Chines/Mandarin language

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารยอดขายและทีมขายได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • สวยสุภาพ หล่อสุภาพ บุคลิกดูดีชวนมอง มาสมัคร กับ AP
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ได้ทุกประเภท
 • พูดจา-บุคลิกมีเสน่ห์ คุณคือค้นที่เรากำลังค้นหา

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลและรายงาน(Report) ด้านสินเชื่ออสังหาฯ
 • ประสบการณ์ในงานสินเชื่อออสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื้อเชื่ออสังหา (Data Analysis)

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี
 • ปสก.การขายที่ดินและการขาย-เช่าอสังหาฯ 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Online Media Planning from a media agency
 • Good knowledge of Online Media, and Social Media
 • Negotiation, Time Management and Communication

17-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

17-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

16-Jan-17

 

Applied
 • Corporate Branding
 • Media Planning
 • Corporate Marketing

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.