• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น กลต.
  • มีความรู้ในเรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์

15-Mar-17

 

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
  • Experience 3-8 years or more
  • Possess a professional engineering license

15-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.