• เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
  • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Male or female / Age 28-30 years old
  • degree in computer Science, Computer Engineering
  • Experience in finance business is advantage

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ให้บริการต้อนรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ
  • มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ต้อนรับ /รับโทรศัพท์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.