• เพศชาย หญิง อายุ 29 – 40 ปี
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จิตบริการ บุคลิกภาพและทัศนคติดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female / Age 28-30 years old
 • degree in computer Science, Computer Engineering
 • Experience in finance business is advantage

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.