• จัดประวัติพนักงาน และทำงานธุรการในฝ่ายงานบุคล
 • อายุ 20-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

18-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้า
 • มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก
 • สามารถเดินทางและทำงานนอกพื้นที่ได้

18-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถส่งพนักงานทำความสะอาด
 • ส่งวัสดุอุปกรณ์ น้ำยา ทำความสะอาด
 • วางบิล รับเช็คส่งเอกสารต่างของบริษัท

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (บัญชี )
 • มีความอดทน สะดวกในการเดินทาง
 • ทัศนะคติดี มีความรับผิดชอบ

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.