• ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
  • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.