• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เพศ ชาย มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะและความเชียวด้านด้าระบบคุณภาพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior QC Manager / Head of QC

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • quality control
 • laboratory
 • GLP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Bachelor in Petrochemical or Chemical Engineering
 • Over 5 years in Oil & Gas inspection / Testing
 • Excellent in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food tecnology
 • product development
 • Consumer Research

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong management safety system skills
 • Good procedural design and development
 • Ensure quality of safety is delivered

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years of experience in a comparable job
 • Excellent and proven project management
 • PhD Degree or comparable, in (Textile) Chemistry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry or any Science
 • Responsible for target sales achievement
 • Responsible for handling customer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Females Age 38 – 45 years old
 • degree in the Medical field: Nursing, Medical
 • 5-7 years’ experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Food Science / Technology
 • Minimum 8 years’ experience in QA or QC
 • Hands-on experience in food industries is a plus

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food tecnology
 • product development
 • Consumer Research

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Foods Manufacturing Experience
 • Execute food safety strategies and plans
 • Proficient with Computer Usage and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Science, Food Engineering
 • Good command of English
 • Able to work in shift

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COMPLIANCE/ AUDIT MANAGER

PRTR Executive Recruitment

จังหวัดอื่นๆ

 • 5-10 years of experience in compliance
 • Bachelor’s degree in law, finance & accounting
 • Age 30-40

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide field-based support in medical perspective
 • Forge strong relationship for medical credibility
 • Provide medical insights and intelligence

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Science/Business
 • Experience in undertaking market research projects
 • Good English - both spoken and written

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วท.บ.เคมี ฟิสิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 2 – 5 years R&D experience in an international

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Manager)
 • R&D Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environmental Scientist
 • Exp. in Environmental Impact Assessment (EIA)
 • Fluent in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in industrial dealer sales
 • Degree in Business Administration or Chemistry
 • Able to drive

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in PACKAGING, PRINTING, PHARMACEUTICAL
 • Experience on TECHNICAL OR R&D function
 • Management skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain Waste water standard for plating
 • Process, control and miantain plating process
 • Control and maintain all plant requirement

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female
 • Age between 24-30 year old
 • Computer literate , Good command of English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทางสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาคุณภาพ
 • จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพตามระบบคุณภาพ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemist / Microbiologist
 • Laboratory Technician / Lab Chemist
 • lab equipments / instruments / testing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถ moderate - focus group ได้

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pharmacist or Nutritionist license is required
 • Service mind and good customer handling skill.
 • Fair English communication.

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's degree graduate or final year
 • 0-2 years working experience
 • Strong analytical and decision making skills

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organization, management and development staff.
 • Prioritization of requests and job allocation.
 • Experience in semiconductor and electronics.

22-May-15

 

Applied
 • Food Technology/Chemistry/Chemical Engineering
 • 10-yrs experience in food industry in a managerial
 • exposure to dynamics of commercial food business

22-May-15

 

Applied

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE – PAINT MANUFACTURING

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineer
 • experience in the Food / Automotive industry
 • Experience with Q, ISO 9001, 14000, 50001

22-May-15

 

Applied
 • Analyze, research, study and develop products
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineering
 • Experiences in Research & Development

22-May-15

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร เคมี
 • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนางาน

22-May-15

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in Phamaceutical
 • Good knowledge in printing technology
 • Experience in a large company or multi-national

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 3 years in Research & Development position
 • Age 35 years and up
 • Good communications skills in English

22-May-15

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in EHS/ Safety/ Standard system
 • Plant background experience is a must
 • English Communication Skill

22-May-15

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Associate Scientist - Sensory

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Sensory management
 • Research and development
 • Panel management

22-May-15

 

Applied
 • Bonus, Transportation Allowance, Insurance
 • Manufacturing & Trading of Food Sanitation Care
 • 1 - 3 yrs. exp. as Sales of Food products

22-May-15

 

Applied

Engineer

SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree or higher in Mechanical / Automotive
 • GPAX is 2.70 or higher
 • 0-3 years of Experience in related field

22-May-15

 

Applied
 • At least 5 years of experience in R&D or related
 • Good command of English is must
 • Background in FMCG is prefer

22-May-15

 

Applied

Laboratory Technician

Chevron (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related fields.
 • Computer skills: Good in MS Office.
 • Fluency in English communication.

22-May-15

 

Applied
 • Bachelor in Chemistry, Biotechnology
 • 3 years of Product development experience
 • Good in computer literacy

22-May-15

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food Science
 • Sales experience in Food Ingredient 6-9 years.
 • Good networking abilities.

22-May-15

 

Applied
 • Male/Female, age not over 30 year old.
 • Degree in Food Technology, Food Science
 • Computer literacy (MS Office, Internet, E-mail)

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Minimum 2 years experiences in R&D
 • Knowledge of the design of components, assemblies

22-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านฟิสิกส์ (Optics) อิเล็กทรอนิกส์

22-May-15

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineering, Chemistry
 • 6 years in Sales & Marketing
 • Good knowledge of the polyurethanes or chemical

22-May-15

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล