• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Minimum 8-15 years in selling cosmetic ingredient.
  • Good command of both written and spoken English.
  • Good Negotiation & Management Skills.

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor in Electrical or Electronic Engineer
  • 2-5 years in Water Treatment or nearly
  • Overall Maintenance work

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Over 25 years old
  • BC or Ms. of Chemical Engineering or lelated feild
  • 2 years experienc in production control

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 6 year up for electrical power plant or Oil &Gas
  • Age 28-40 year old
  • Can driving car

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
  • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  • เพศ ชาย หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • age 35-40 years old
  • University graduate in textile and related filed
  • 8 years experience in textile production

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Responsible for PM/TPM to maintain the standard.
  • Improve & Recommend Production layout.
  • Monitor the documentation of environmental.

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SALES DIRECTOR

  Search And Consultancy Network Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  SALES DIRECTOR

  • Expert in managing team
  • Solid knowledge of market in TT, MT and Projects
  • Excellent English and presentation

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  มากกว่า THB160k /เดือน

  Applied

  DCS Operator (เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต)

  Double A Network

  จังหวัดอื่นๆ

  DCS Operator (เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต)

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วท.บ.เคมี ฟิสิกส์
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SAFETY OFFICER/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  Double A (1991) Public Company Limited

  ฉะเชิงเทรา

  SAFETY OFFICER/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • degree in Food Science / Technology
  • Minimum 8 years’ experience in QA or QC
  • Hands-on experience in food industries is a plus

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QMS Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  QMS Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  • Review and develop Quality Management System
  • Minimum 5 years of working experience in QMS
  • Good command in English both speaking and writting

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male / Female, aged 35-40
  • degree in Chemical Engineering / or Petrochemical
  • 10+ years experience in process development

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย อายุ 26-32 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ดี
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Clinical Research Associate

  HIV-Nat

  ปทุมวัน

  Clinical Research Associate

  • Oversees the planning, scheduling
  • Knowledge of conduct and initiate research
  • TOEIC score requirement more than 550

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Study Nurse

  HIV-Nat

  ปทุมวัน

  Study Nurse

  • Bachelor's Degree in Nursing
  • Experience in a major hospital and patient care
  • TOEIC score required: 400-750

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Team Assistant

  HIV-Nat

  ปทุมวัน

  Team Assistant

  • Degree in health sciences,
  • 1-2 year(s) experience in the area of work
  • Experienced in clinical research preferred

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Nurse

  HIV-Nat

  ปทุมวัน

  Assistant Nurse

  • Diploma or Bachelor Degree in related field
  • Experience in hospital area
  • Prepare patients schedules included, lab requests

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Process Engineer/Process Development/QA/Test

  UTAC Thai Limited

  จังหวัดอื่นๆ

  Process Engineer/Process Development/QA/Test

  • B.Sc., B.Eng. M. Eng in Electronics
  • experience in IC Manufacturing or Electronics
  • knowledge in SPC, FMEA, DOE and MSA

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor's Degree in a Safety and/or legal related
  • 3 years experience in the safety function
  • Strong Interpersonal and human relations

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Experience in Flavor and/or Fragrance
  • 1-3 year(s) work experience in sales and marketing
  • Own car with driving license

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  Sales Executive/ Product Manager

  ITS (Thailand) Co., Ltd.

  ห้วยขวาง

  Sales Executive/ Product Manager

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาชีวเคมี
  • รักงานขาย มีทักษะการต่อรอง
  • หากมีพาหนะส่วนตัว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Mechanical, Electrical, Petrochemical,
  • Good command of English.
  • Having own car.

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Degree or Master's Degree in Engineering
  • 5 years in sales or marketing
  • machinery and equipment for food processing

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales Engineer (Calibration Service)

  DKSH (Thailand) Limited : Business Unit - Technology

  กรุงเทพมหานคร

  Sales Engineer (Calibration Service)

  • Thai national,age 23-30 years of age
  • Bachelor of Instument, Scientifice, Marketing
  • 1-3 years in experience in Sales Skilled

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  COLOUR CHEMIST SUPERVISOR – TECHNICAL ANALYST / R&D / LABORATORY MANAGEMENT

  COLOUR CHEMIST SUPERVISOR – TECHNICAL ANALYST / R&D / LABORATORY MANAGEMENT

  • Analysing potential process optimisation.
  • Maintaining good process practice.
  • Good knowledge of plastic, colours and plastic.

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Assistant and Associate

  en world Thailand

  ฉะเชิงเทรา

  • Degree in scientific.
  • 3 years of experience in FMCG pilot plant.
  • Responsible for product stability.

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Field Quality Supervisor (Phitsanulok)

  Monsanto Thailand Limited

  พิษณุโลก

  Field Quality Supervisor (Phitsanulok)

  • M. Sc. in any fields
  • 2 years experience in Agriculture
  • Good command of English

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Mechanical Engineering.
  • Strong project management skills.
  • Good communication skills in English.

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SALES MANAGER (COATING CHEMICAL)

  PRTR Executive Recruitment

  กรุงเทพมหานคร

  SALES MANAGER (COATING CHEMICAL)

  • Degree (or higher) in Science
  • 4 years of sales experience
  • 3 years in a managerial

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Coordinating day to day analytical.
  • Handling stability samples.
  • Bachelor’s Degree in Science - Chemistry.

  17 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Chemist

  Richtech Paint Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศ หญิง , ชาย
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านสี Epoxy จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  17 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  นักเคมี

  Richtech Paint Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศ หญิง , ชาย
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านสี Epoxy จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  17 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Supervisor
  • 2 years Experien
  • proactive

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Prepare and present high quality food
  • Intermediate Food Hygiene
  • Previous kitchen experience in similar role

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor of Food Science
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Train the Trainers - Facilitator

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Officer – Mine Environment (Base in Hongsa, Lao PDR) 1 Position

  Hongsa Power Company Limited

  ต่างประเทศ

  Senior Officer – Mine Environment (Base in Hongsa, Lao PDR) 1 Position

  • Male / Female, age 23-30 years old
  • Bachelor or Master in Environmental Science
  • 1-5 years of work experience in environmental

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor degree in Mechanical Engineering
  • experience and relationship with customer
  • searching for new clients

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • At least 2 years experience in clinical trial
  • Basic knowledge of GMP/GDP
  • Fluent knowledge of spoken and written English.

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  SALES EXECUTIVE (FOOD INGREDIENTS)

  Fischer & Partners Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  SALES EXECUTIVE (FOOD INGREDIENTS)

  • At least 3 years experience in food industry
  • Knowledge of food ingredients
  • Responsible for selling Food Ingredients

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  Senior Market research Specialist

  Senior Market research Specialist

  • Male - Female, Thai Nationality
  • At least 28 year old
  • Bachelor’s Degree or higher in related fields

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ตรวจสอบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนา
  • ควบคุมและดูแล การตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาธารณะสุขศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 30-37 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 6 ปีขึ้นไป

  23 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือใกล้เคียง
  • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในแผนก Patho/Cytotech
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  23 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bechelor’s degree is preferred.
  • Can work on weekend / shift based.
  • Able to communicate in English.

  31-Oct-14

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล