มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Bachelor’s Degree
  • Fond of marketing tasks and creativity-oriented
  • Experience in marketing or life insurance field

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Officer - Medical Underwriter (Thai Nationality Only)

  Officer - Medical Underwriter (Thai Nationality Only)

  • Underwrite medical and non-medical case
  • Having experience in Underwriting is an advantage
  • Having analytical skill and service mind

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)

  ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)

  • Proactive seeking for selling opportunity
  • Provide market information to investment customers
  • 3-5 years in selling mutual fund products

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Direct and oversee overall claim activities
  • Experience in non – life insurance
  • Good command of English, computer literacy

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  Senior Manager - Customer Service & Complaint Handling

  Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  Senior Manager - Customer Service & Complaint Handling

  • Insurance call center manager
  • call center operation manager
  • call center manager

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Operational Risk Management

  Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  Operational Risk Management

  • ประสบการณ์ 3-5 ปี บริหารความเสี่ยง
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Underwriter/เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส

  Senior Underwriter/เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส

  • Underwrite
  • Insurance
  • Junior

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • responsible for developing and increasing sales
  • manage team building, and recruiting stratigies
  • arrange activities for approach taget group

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Searching new employee or Sales representative
  • manage recruiting source&searching job fair event
  • prepare new comer to all field training

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Lawyer/เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย

  Lawyer/เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย

  • ทำความเห็นและเสนออนุมัติการตรวจสอบนิติกรรมสัญญา
  • แจ้งคปภ., เจรจาเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • ดำเนินการทางคดีและบังคับคดีของบริษัท

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Understand in Financial Business source
  • Bachelor’s Degree
  • 7 years experienced in insurance business

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in any field.
  • Computer literacy (MS office)
  • Strong communication skill

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • New graduates are welcome
  • Master degree of actuarial sciences
  • Male or female, age not over 35 years old

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Master's degree in Business Administration
  • experience in contact center at least 5 years
  • Understand and knowledgeable in contact center

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  AVP-VP, Business Analysis&SRD

  AVP-VP, Business Analysis&SRD

  • Master in MBA, Computer Science, Information
  • 5-10 years banking experience in management level
  • Strong understanding of Branch Process

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชายหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชายหญิง
  • วุฒิ ปวช ทุกสาขา
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Business Development Officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  Business Development Officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  • ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขาย การตลาด
  • ให้บริการ ตอบปัญหาของผลิตภัณฑ์ พิจารณารับประกันภัย
  • มีประสบการณ์ สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Experience in Insurance/ Marketing 1-3 years
  • Bachelor’s degree in Marketing
  • Fresh Graduate are welcome to apply

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับ ผู้จัดการสายบัญชี

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาเกี่ยวกับ บริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านปฏิบัติการประกัน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ดี

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Initiate for an improvement of insurance
  • Monitor performance of the appointed broker
  • Analyze claim reports & suggest for an improvement

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Design workflow for operational effectiveness
  • Responsible for the overall of related projects
  • Work experience 3 - 5 Years

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Responsible for process and work flow management
  • Timely investigate into the claims
  • Monitor the payment of claims on the basis

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • To be responsible for marketing, distributing
  • To support supervisor for business
  • To encourage/motivate sales from distribution

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • To encourage/motivate sales from distribution
  • To be responsible for marketing, distributing
  • To support supervisor for business and strategy

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Regular visit to intermediaries/clients
  • To lead the team to achieve the production target.
  • To underwrite and accept risks base

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือโท สาขาสถิติธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี

  23 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 1-2 years motor insurance claims experience
  • Bachelor degree in Law or any related field
  • Good English communication skill

  22-Apr-14

  THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Assistant Underwriting Manager (Urgent!) 2 positions

  Assistant Underwriting Manager (Urgent!) 2 positions

  • Thai nationality, Male or Female
  • Bachelor’s degree or higher in Business or Stats
  • 2 - 3 years direct experience in underwriter

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Degree in Business, Engineer or Economics, MBA
  • 6-8 years of banking or consulting experience
  • Team player, Work effectively, Excellent English

  22-Apr-14

   

  Applied
  • 2 years in Actuarial modelling for LIFE insurance
  • Fresh Grads with Acturial Science degrees
  • Excellent level of English Competency

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Degree in Business, Engineer or Economics, MBA
  • 3-5 years of banking or consulting experience
  • Team player, strong technical, interpersonal skill

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Age 30-45 years old
  • University Graduate
  • Strong People management skill

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Experience in sales or agency training background
  • Have knowledge in insurance products
  • Flexible, able to travel and drive

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree or higher in any field
  • Background sale management/support in Agency
  • Coordinate, Flexible, able to travel and drive

  22-Apr-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ ประกันภัย บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในการอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการประกันชีวิต
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Product Development Manager

  Product Development Manager

  • Male age not over 35 years old
  • Bachelor in Engineer, Actuarial
  • Proficient in Microsoft Office

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
  • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
  • รักงานขาย (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในการอบรมบุคลากร
  • มีทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร Call Center/ Telemarketing
  • มีทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการบุคลากร

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Financial Reporting
  • Excellent and effective technical report
  • Good Communication Skill

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Lead implementation of new product
  • Implement new product campaign to get exciting
  • Bachelor or Master Degree in Actuarial Science

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Coordinate with the bank about the sales space
  • Supervise and monitor the communications
  • knowledge of spreadsheets and databases

  22-Apr-14

   

  Applied
  • Actuarial Sciences, Statistics, Mathematics
  • experience in Actuarial Pricing, Product Portfolio
  • Project management and coordination skill

  22-Apr-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
  • Responsible for ensuring high quality
  • Experience in insurance product sales.

  22-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล