มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Inbound Call center
  • Outbound Call Center
  • Flexible to work as shift, holiday and weekend day

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Staff / Supervisor - Claims Hospital Fax (Claim Assessor)

  Allianz Ayudhya Assurance Pcl.

  ปทุมวัน

  Staff / Supervisor - Claims Hospital Fax (Claim Assessor)

  • 2 years experience in nursing, claim
  • Understanding of medical documents, process
  • can work in flexible time

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  AVP to VP - Central Project Office (Project Management)

  Allianz Ayudhya Assurance Pcl.

  ปทุมวัน

  AVP to VP - Central Project Office (Project Management)

  • Knowledge process improvement project management
  • Experience in life insurance project manager
  • Project Management

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Manager – Pricing Actuarial

  Allianz Ayudhya Assurance Pcl.

  ปทุมวัน

  Assistant Manager – Pricing Actuarial

  • Actuarial Sciences, Statistics, Mathematics
  • experience in Actuarial Pricing, Product Portfolio
  • Project management and coordination skill

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • business analyst, IT, insurance, fast learner
  • project management, good analytical, good planning
  • service mind, good english, business improvement

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  • experience in Java Web Development & leading team
  • project management, good analytical, good planning
  • system & database design for Insurance industry

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
  • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 2-5 Experience in Actuarial
  • Age not over 30 years old
  • Service minded, Analytical skill

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ในสายงานประกันชีวิต/ประกันภัย 3 ปีขึ

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Database Administrator

  Database Administrator

  • Plan,coordinate and implement security measure.
  • Database,modification,destruction
  • Develop software standard and guidelines

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Valuation, Pricing, Actuarial
  • actuarial analyses, risk management, and financial
  • Risk Based Capital

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Salary : 120k
  • Additional Benefit : Attractive
  • Location : Bangkok

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Pricing Actuarial
  • Analyze statistical information to estimate mortal
  • Calculating premiums

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Salary: 100k+
  • Additional Benefit: Attractive
  • Location: Bangkok

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • Salary : Negotiable
  • Additional Benefit : Negotiable
  • Location : Bangkok

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • leveraging actuarial skills in finance
  • Advisory and audit support projects for insurance
  • Experience of managing actuarial projects

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Manager - Customer Service & Complaint Handling

  Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  Senior Manager - Customer Service & Complaint Handling

  • Insurance call center manager
  • call center operation manager
  • call center manager

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Operational Risk Management

  Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  Operational Risk Management

  • ประสบการณ์ 3-5 ปี บริหารความเสี่ยง
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Underwriter/เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส

  Senior Underwriter/เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส

  • Underwrite
  • Insurance
  • Junior

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Searching new employee or Sales representative
  • manage recruiting source&searching job fair event
  • prepare new comer to all field training

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • responsible for developing and increasing sales
  • manage team building, and recruiting stratigies
  • arrange activities for approach taget group

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Lawyer/เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย (นิติกร)

  Lawyer/เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย (นิติกร)

  • ทำความเห็นและเสนออนุมัติการตรวจสอบนิติกรรมสัญญา
  • แจ้งคปภ., เจรจาเรียกร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • ดำเนินการทางคดีและบังคับคดีของบริษัท

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Understand in Financial Business source
  • Bachelor’s Degree
  • 7 years experienced in insurance business

  16-Apr-14

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in any field.
  • Computer literacy (MS office)
  • Strong communication skill

  16-Apr-14

   

  Applied
  • New graduates are welcome
  • Master degree of actuarial sciences
  • Male or female, age not over 35 years old

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Master's degree in Business Administration
  • experience in contact center at least 5 years
  • Understand and knowledgeable in contact center

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  AVP-VP, Business Analysis&SRD

  AVP-VP, Business Analysis&SRD

  • Master in MBA, Computer Science, Information
  • 5-10 years banking experience in management level
  • Strong understanding of Branch Process

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชายหญิง
  • วุฒิ ปวช ทุกสาขา
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

  16-Apr-14

   

  Applied
  • เพศชายหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  16-Apr-14

   

  Applied

  Business Development Officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  Business Development Officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

  • ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขาย การตลาด
  • ให้บริการ ตอบปัญหาของผลิตภัณฑ์ พิจารณารับประกันภัย
  • มีประสบการณ์ สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  16-Apr-14

   

  Applied
  • Experience in Insurance/ Marketing 1-3 years
  • Bachelor’s degree in Marketing
  • Fresh Graduate are welcome to apply

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับ ผู้จัดการสายบัญชี

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขาเกี่ยวกับ บริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

  16-Apr-14

   

  Applied
  • ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถทำ Presentation ได้

  16-Apr-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านปฏิบัติการประกัน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ดี

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Initiate for an improvement of insurance
  • Monitor performance of the appointed broker
  • Analyze claim reports & suggest for an improvement

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Design workflow for operational effectiveness
  • Responsible for the overall of related projects
  • Work experience 3 - 5 Years

  16-Apr-14

   

  Applied
  • Regular visit to intermediaries/clients
  • To lead the team to achieve the production target.
  • To underwrite and accept risks base

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Responsible for process and work flow management
  • Timely investigate into the claims
  • Monitor the payment of claims on the basis

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • To be responsible for marketing, distributing
  • To support supervisor for business
  • To encourage/motivate sales from distribution

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • To encourage/motivate sales from distribution
  • To be responsible for marketing, distributing
  • To support supervisor for business and strategy

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Claims Assessor (Motor)/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

  Direct Asia (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Claims Assessor (Motor)/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

  • 3+ years local motors claim & insurance background
  • Diploma or Bachelor degree in any related field
  • Good English Skill

  16-Apr-14

  THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • ปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคาร บัญชี
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะในการนำเสนอที่ดี

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Experience in sales or agency training background
  • Have knowledge in insurance products
  • Flexible, able to travel and drive

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree or higher in any field
  • Background sale management/support in Agency
  • Coordinate, Flexible, able to travel and drive

  15-Apr-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต
  • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Product Development Manager

  Product Development Manager

  • Male age not over 35 years old
  • Bachelor in Engineer, Actuarial
  • Proficient in Microsoft Office

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร Call Center/ Telemarketing
  • มีทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการบุคลากร

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในการอบรมบุคลากร
  • มีทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล