• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้เรื่องโครงสร้างในเบื้องต้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาด้านศิลปะ
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถมองภาพรวมได้ตรงตามเป้าหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

Thaioil Group

ชลบุรี

 • Bachelor or Master degree in Engineering.
 • TOEIC score of 550 is required.
 • Good command of English and computer literacy.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering.
 • Experienced engineering e.g. project, maintenance.
 • Having skill in technical software.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master degree in Civil Engineering.
 • At least 3 years experienced engineering.
 • Having skill in technical software.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์1-3ปี / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering.
 • Minimum 5+ prior experience related to electrical.
 • Effective communication and organizational skills.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3-5 years’ experience.
 • Proficiency with MS Office.
 • Must possess strong verbal and written skills.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1.ปริญาตรีวิศวกรรมโยธา
 • 2.มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานประมาณราคา
 • 3.ประจำสำนังานใหญ่ (อโศก)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี/โท วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานประมาณราคา
 • ประจำสำนังานใหญ่ (อโศก)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ วิศวกรรมเครืองกล / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานประมาณราคา
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีคะแนน Toeic 500 คะแนน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old, Thai Nationality
 • Bachelor degree in mechanical, civil
 • Good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in architect
 • Good command in English both written and spoken

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 8 years’ experience
 • Railtrack, MXRail, InRail

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality age between 25-28 years old
 • Experience in secretary 2 years
 • Proficiency in computer program

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้อย่างชำนาญ
 • มีประสบการณ์ความรู้ด้านวัสดุ และอุปกรณ์การก่อสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วศบ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering,
 • Minimum 6 years of experience in sales
 • Effective business competence, initiative and good

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering
 • Strong understanding of network protocols
 • VCDX, MCSE, RHCE or RHCA is plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Construction Manager

ABB Limited

ปทุมวัน

 • Degree preferable in Engineering - Construction
 • 5 years’ experience in Project Construction
 • Experience dealing with multi-cultural

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์รวม 7 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Construction Manager/Engineer

JAC Recruitment Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Male Only, 22 - 39 years old
 • Experiences in Plant Engineering business
 • Fresh graduate is welcome

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Design Engineer

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 24-40 years old, Male or Female
 • 2 years of experiences in Mechanical Design
 • Thai Nationality only

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of experience in Retail Sales functions
 • Experience in manufacturing environment
 • Experience in Marketing or Business Development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • From initial design concept to detail drawings
 • Min. 5 years experience in hospitality project
 • Based in Shenzhen, China

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering.
 • Analytical skill and systematic thinking.
 • Fluency in both written and spoken English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Interior Designer

Thai Agri Foods Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female.
 • Bachelor's Degree or higher in Interior Design
 • At least 2 years experience in Interior Design

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Education Bachelor Degree - Master Degree
 • Experience all professions
 • With experience in retail business

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบผังโครงการได้ (Master Plan)
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์สายงานก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการสร้างบ้านด้วยระบบ Prefab หรือ Preca

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female , Age 22 - 30 years old
 • Experience in Janitorial would be an advantage
 • Diploma of Vocational Education or Higher

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • AFTER SALE SERVICER
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement, Strategic, sourcing, Logistic
 • Management, CIPS, Packing, Materials, Logistic
 • Saraburi

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality 35-45 years old
 • Degree in architecture or civil engineering
 • Good command English and MS office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trackwork Supervisor / Foreman

ALSTOM (Thailand) Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • 7 years experiences in construction activities
 • University degree or High Vocational in Civil Engi
 • Leadership, initiative and decision minded

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, aged 28 – 35 year
 • Bachelor or Master degree in any field
 • 2-5 years experience in Risk Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านการควบคุมงาน
 • งานด้านการออกแบบและสนับสนุนแผนงาน
 • งานด้านการประสานงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Interior Design, Building Construction
 • experienced 3-5 years in retail & commercial proje
 • Experience in Interior Design Project : Retail

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Structural Engineer

WorleyParsons (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
 • Shall have a good working knowledge of SACS
 • Working knowledge of structural engineering

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Business Administration, Product Design
 • New Graduated welcome
 • Experience in working in store or in Space, Range

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Survey or Construction or Civil
 • Minimum 3 years direct working experience
 • Appraise the property value on appraisal

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CAD
 • Civil
 • Draftsman

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical, Civil,
 • Good command of English and computer literacy.
 • Able to travel to upcountry.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil/ Mechanical/ Electrical
 • 0-5 years’ experience in Power Plant/ Substation
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • Experience in construction or R&D
 • Able to travel upcountry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล