• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย3 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถเขียนแบบด้วยมือ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Engineering
 • Fluency in English: TOEIC 700+
 • 2 years of work experience related to pipe

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • degree in Business Administration, Product Design
 • New Graduated welcome
 • Experience in working in store or in Space, Range

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปทางด้านสายช่างสายออกแบบสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบถอดแบบเกี่ยวกับกระจก
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบถอดแบบเกี่ยวกับอลูมิเนียม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MASTER’S DEGREE IN STRUCTURAL DESIGN ENGINEERING
 • Min 2-year experience in steel structural design
 • Able to communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความกระตือรือร้น มีจิตใจบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma on Civil or related qualification
 • Male, age 25 - 38 years
 • Working day: Monday - Saturday

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคิดแบบ ออกแบบ ประมาณราคาได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Professional License Level 2 is required.
 • Bachelor's Degree or higher (in Architecture).
 • Experienced in Industrial projects, oil & Gas.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction
 • civil Engineer
 • project management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 25 years up
 • Degree Health and Safety. Or related field
 • Experience of working five years

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำกับดูแลผู้รับงานและงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานงานก่อสร้าง
 • สามารถถอดแบบและประมาณราคาแบบก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริษัทรับเหมาก่อสร้าง5 ปีขึ้น
 • ดูแล และ ควบคุมการจัดการในเรื่องของวัสดุ
 • ตรวจงานผู้รับเหมารายย่อย / ผู้รับเหมาช่วง และทำเอก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 Years experience in Contractor Company
 • Knowledge of Excel, CCS
 • Arrange preparation of variation orders

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 26 years up
 • degree Construction, civil engineering or a relate
 • Experience in the field of Contractor company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in engineering
 • Min 4 years in high rise Construction
 • Maintaining the quality assurance/quality control

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างระดับการบริหารงาน 4 ปีขึ
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Law degree from a highly regarded university
 • Strong drafting and negotiation skills
 • Good understanding of contractual terms

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ 38 ปีขึ้นไป, วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • มีความเป็นผู้นำสูง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ
 • จัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 • พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมต้นทุน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan and manage trade channel for project sales
 • Project sales customers such as Architect
 • Ensure timely and efficient implementation

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Minimum 5-7 years experience in design
 • Good communication and interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน
 • กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการวางแผนงาน
 • สามารถอ่านแบบได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Dynamic and able to perform hands on
 • Strong management skills, leadership and problem
 • Proactive, self-motivated, fast learner

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager (Construction)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for the growth and profitability.
 • Plans, directs and controls the sale of products.
 • Reviews and analyzes sales performance.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า ช่างกล
 • มีประสบการณ์งานช่างอาคารฯ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expeditor,
 • Supply Chain,
 • Import & Export

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านระบบสุขาภิบาล
 • ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายงานต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมได้
 • ดูแลงานด้านงานก่อสร้างภายในโครงการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineer.
 • Ability to manage diverse tasks at the same time.
 • Good scheduling ability for efficient work process

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Promote and sell the company products.
 • Having own car and driving license is a must.
 • Result - oriented and Customer focus.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ และ รู้จักกลุ่มลูกค้า Designer
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Age 34-45
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Quantity Surveying and/or Engineering
 • Direct experience in QS, contract engineer
 • Excellent MS Excel capabilities

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Quantity Surveying and/or Engineering
 • 2 years’ experience as QS, contract engineer
 • Excellent / advanced MS Excel capabilities

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ตรวจสอบงานก่อสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Procurement, Strategic, sourcing, Logistic
 • Management, CIPS, Packing, Materials, Logistic
 • Saraburi

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organize and manage a construction team
 • Managment of the shop construction
 • 5~10 years field experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female Ages: 25-35 years
 • Degree in Engineer or related field
 • Computer Literate in MS AutoCAD, Ms. Project

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-27
 • 1-3 years working experience in Site management
 • Bachelor Degree in any related fields

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 7 year experience
 • Deep in system analysis and design
 • Manage and build relationship with vendor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma/ Degree in Graphic / Interior
 • Flair for design and conceptualization.
 • Proficient in written and spoken English is a MUST

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล