• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Project/Construction Management
  • Creates and executes project work plan
  • Degree or Diploma in Mechanical

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Process Engineer/(วิศวกรควบคุมการผลิต)

  Double A (1991) Public Company Limited

  ปราจีนบุรี

  Process Engineer/(วิศวกรควบคุมการผลิต)

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วศ.บ. อุตสาหการ เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Civil Engineer/วิศวกรโยธา

  Double A (1991) Public Company Limited

  ปราจีนบุรี

  Civil Engineer/วิศวกรโยธา

  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ออกแบบ ประมาณราคา จัดทำแผนงานและควบคุมงานก่อสร้าง

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • อายุอย่างน้อย 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • เคยทำงานหรือมีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Degree in Power Electric
  • 2-3 years experience in Construction & Project Man
  • Have a Engineering the practice of the Associates

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  • Degree in Civil Engineer
  • 2-3 years experience of the Construction
  • Experience in Control of the Electrical distributi

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา,

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามรถใช้โปรแกรม Auto Cad, Solid Work ได้

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Draftsman / Design Engineer

  Bluefalo Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นครปฐม

  • ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามรถใช้โปรแกรม Auto Cad, Solid Work ได้

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Business Development Manager

  Ananda Development Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  Business Development Manager

  • Perform a feasibility study
  • Land acquisition
  • Have 5 years experience

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ดูแลและบริหารพื้นที่เช่าในโครงการ
  • ค้นหา คัดสรร คัดเลือกคู่ค้า และนิติกรรมสัญญาเช่า
  • 2-3ปี ด้านงานบริหารพื้นที่เช่า/บริหารอาคาร

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา,ก่อสร้าง,สำรวจ
  • ผ่านงานควบคุมก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัย 2ปี

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  • ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา,ก่อสร้าง,สำรวจ
  • ผ่านงานควบคุมก่อสร้างบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัย 2ปี

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • at least 3 years in Construction&Equipment
  • Excellent interpersonal, communication
  • Good spoken and written English.

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-2 ปี

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะและพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะและพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  25-Oct-14

   

  Applied
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี มีไหวพริบดี คล่องแคล่ว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  25-Oct-14

   

  Applied

  Drawing

  Valve Charoen Industry Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นครปฐม

  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี มีไหวพริบดี คล่องแคล่ว
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  25-Oct-14

   

  Applied
  • เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

  25-Oct-14

   

  Applied

  Draftsman

  Star Gate Hook Co., Ltd.

  บางขุนเทียน

  • เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้าง
  • เพศชาย พักที่ไซท์งานได้

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้าง
  • เพศชาย พักที่ไซท์งานได้

  25-Oct-14

   

  Applied
  • เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  25-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จบการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  25-Oct-14

   

  Applied
  • เพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  25-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Foreman

  Double A (1991) Public Company Limited

  ฉะเชิงเทรา

  Foreman

  • ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบ
  • เพื่อประสานงานการเตรียมการก่อสร้างและควบคุมงาน
  • ควบคุมงานซ่อมบำรุง และ งาน Shut Down

  25-Oct-14

   

  Applied

  Senior Architect

  Double A (1991) Public Company Limited

  ฉะเชิงเทรา

  Senior Architect

  • งานด้านการควบคุมงาน
  • งานด้านการออกแบบและสนับสนุนแผนงาน
  • งานด้านการประสานงาน

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธาฯ หรือ ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถทำแผนงาน บริหารงานก่อสร้างและควบคุม
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, 3D, MS-Office

  25-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ก่อสร้างตกแต่งภายใน หรือการควบคุมงาน

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
  • จัดทำการประเมินราคา

  25-Oct-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธาฯ
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, 3D
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ ไซด์งานก่อสร้างได้

  25-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม 3D Max, AutoCAD, Photo Shop

  25-Oct-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 26-45 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

  24-Oct-14

   

  Applied

  Merchandising Manager for Non-Food (Supermarket/ Hypermarket Experience)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Merchandising Manager for Non-Food (Supermarket/ Hypermarket Experience)

  • Leading Company in hypermarket/ supermarket in BKK
  • 5-10 years experience from Hypermarket/supermarket
  • Shopping Mall or Retail Business Background

  24-Oct-14

  THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  ผู้จัดการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง (Shopping Mall experience is a must)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  ผู้จัดการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง (Shopping Mall experience is a must)

  • Shopping Mall Area Management in Manager level
  • 10 years minimum for experience from related job
  • Shopping Mall or Retail Business Background

  24-Oct-14

  THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Draftman/Landscape Architect

  Draftman/Landscape Architect

  • Preparation of sets of 3D sketches/renderings.
  • Preparation of construction drawing sets.
  • Keep track of projects. Ensure deadlines are met.

  24-Oct-14

  THB16k - 30k /เดือน

  Applied
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบงานได้ดี

  24-Oct-14

   

  Applied

  Civil Senior Engineer

  Civil Senior Engineer

  • Male, age around 27-40 years
  • Experience in solar power plant 5-10 years
  • Personnel management within the plant

  24-Oct-14

  THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Mechanical Engineer (Design) PT14100712

  PA & CA Recruitment Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Mechanical Engineer (Design) PT14100712

  • Male age 30-35 years old
  • Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
  • Experience in design mechanical equipments

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Familiar with construction market in Asia Pacific
  • Export market analysis, export sales/BD skills
  • Interested to work from home based office

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Mechanical Engineer (Site Control) (Rayong site) PT14100711

  Mechanical Engineer (Site Control) (Rayong site) PT14100711

  • Male age 30-35 years old
  • Degree in Mechanical Engineer
  • Average command of English

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  CAD Operator PT14100710

  CAD Operator PT14100710

  • Male age 25-35 years old
  • Bachelor's degree in related field
  • Average command in English

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s Degree
  • Minimum 1 years for CAD Designer
  • Expert skill for molding

  24-Oct-14

   

  Applied

  Interior Designer [Job ID:21150]

  Reeracoen Recruitment.Co.,Ltd.

  ปทุมวัน

  Interior Designer [Job ID:21150]

  • Male or Female, Age 25 - 35 years old
  • Degree in Architecture, Business Administration
  • Experience in interior designer at 3 - 5 years

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Provide efficient and effective management
  • Bachelor’s degree in Civil engineering
  • Experience in facilities management

  24-Oct-14

   

  Applied
  • Consulting engineering experience is an advantage
  • 5 - 10 years in civil design experience
  • Bachelor or Master Degree in Civil, Irrigation

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 5 - 10 years in civil design experience
  • Thai national
  • Bachelor or Master Degree in Civil, Irrigation

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Structural Design Engineer

  Structural Design Engineer

  • Design experience would be an advantage
  • Assist in the analysis of information
  • Produce designs, documentation

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Draftsman

  THAIRUNG JIG CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศ ชาย / หญิง
  • จบการศึกษาระดับปวส ปวช หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • บุคลิกดี

  24-Oct-14

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล