• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Engineering Procurement & Construction
  • Commissionin, Erection,Project Installation
  • Oil & Gas, Power Plant

  58 นาทีที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านงานวางท่อประปาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Design Engineering /Supervisor

  Organo (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • Can driving car
  • Male , Age 30-45 Year old
  • 5 years up in Power plant /Pitrochemical

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • experience in development & construction
  • accomplish independent tasks
  • well structured & straight forward age 25 – 40

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  เจ้าหน้าที่สถาปานิก จำนวน 1 ตำแหน่ง

  CENTRAL Group

  บางรัก

  เจ้าหน้าที่สถาปานิก จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

  CENTRAL Group

  บางรัก

  เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • สามารถดูและออกแบบปรับปรุงอาคาร และอ่านแบบงานระบบ
  • ตรวจสอบระวาง แนว รั้ว ที่ดินพร้อมโฉนดได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Tenant Coordinator (On site) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  CENTRAL Group

  บางรัก

  Tenant Coordinator (On site) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • เพศชาย
  • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Structural Design Engineer

  Meinhardt (Thailand) Ltd.

  ราชเทวี

  Structural Design Engineer

  • Bachelor degree in C&S Engineering
  • 1-7 years experience in the design of structure
  • Possesses a Professional Registration License

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor's Degree in Civil Engineering
  • 5 years experience in sales.
  • Good command of English and computer literacy

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้าง5 ปีขึ้นไป
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Project Engineer

  Pruksa Real Estate Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้าง7 ปี ขึ้นไป
  • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Site Engineer

  Pruksa Real Estate Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี
  • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปด้าน การถอดแบบและประมาณราคา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Officeได้ดี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศ : ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานบริหารอาคารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

  ACR Management Co., Ltd.

  จังหวัดอื่นๆ

  Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 20ขึ้น ปี
  • วุฒิ ปวส - ป.โท ไม่จำกัดสาขา
  • มีใจรักงานด้านบริการ การประสานงาน

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  ACR Management Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส - ป.โท ไม่จำกัดสาขา
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Project Supervisor งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  3D Interiors Co., Ltd.

  ลาดพร้าว

  Project Supervisor งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะงานตกแต่งภายใน

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Foreman งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  3D Interiors Co., Ltd.

  ลาดพร้าว

  Foreman งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแบบ และประสานงานได้

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Estimate งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  3D Interiors Co., Ltd.

  ลาดพร้าว

  Estimate งานตกแต่งภายใน 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  CAD Engineer/Technician/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (AutoCad-Draftman)

  Prospect International Limited

  จตุจักร

  CAD Engineer/Technician/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (AutoCad-Draftman)

  • รับผิดชอบด้านการเขียนแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Dimenstion Control 3 Positions

  Aibel (Thailand) Limited

  ชลบุรี

  Dimenstion Control 3 Positions

  • Bachelor degree or diploma in Civil, Mechanical
  • Age not over 35 years.
  • 5 years experience in construction topside

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Dimenstion Control 3 Positions

  Aibel (Thailand) Limited

  ชลบุรี

  Assistant Dimenstion Control 3 Positions

  • degree or diploma in Civil, Mechanical
  • 2 years experience in construction
  • Knowledge to operate Theodolite Total Station

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาสถาปัตยกรรมหรือ วิศวกรรม
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์ด้านคอนโด
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์ด้านแนวราบ

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  VP - ENGINEERING AND CONSTRUCTION

  PRTR Executive Recruitment

  กรุงเทพมหานคร

  VP - ENGINEERING AND CONSTRUCTION

  • Male, aged not over 45 years
  • Degree or higher in an Engineering discipline
  • Good command of both Thai and English

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree of Architecture, Interior Archit
  • Minimum 5 years experience in the Site Supervision
  • Excellent Client and Supplier Management Skills

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male or Female, Thai nationality
  • Degree in Construction Field ( Civil Engineer)
  • Experience in estimating

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor or Master's Degree in Civil Engineering
  • Have 3 years working experience in related fields
  • Able to work in upcountry

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male/Female age between 25-35 years.
  • Bachelor degree in Architecture
  • willing to learn and be team player

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Reviews client request for quotation
  • Generates labor man-hours and pricing from team
  • Coordinates with the Project Management

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Civil Engineer Urgent!!!

  Civil Engineer Urgent!!!

  • Thai nationality, age between 25 – 38 yeas old
  • Bachelor’s degree or higher in Civil or Structural
  • 1-5 years in experiences of Civil or Structural

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D, Max และ AUTO CAD ได้
  • ออกแบบเพื่อให้สอดคล้อิงกับความต้องการของลูกค้า

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ควบคุมงานตกแต่งภายในอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales Representative/ตัวแทนขายประจำเขต (ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ - ยางมะตอย)

  Sales Representative/ตัวแทนขายประจำเขต (ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ - ยางมะตอย)

  • ตัวแทนขายประจำเขต (ต่างจังหวัด) ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
  • ประสบการณ์ขาย 0-4 ปี ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบขับขี
  • กระตือรือล้น รักงานขายและบริการ

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบงานตกแต่งภายใน
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายในสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการงานตกแต่งภายใน
  • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office และ Autocad

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Experiences in cost & price estimation
  • Manage the drawing and related documents
  • Provides technical and costing support

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบงานตกแต่งภายใน
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD และ 3D ได้เป็นอย่างดี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านงานออกแบบชุดครัว
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD และ 3D ได้เป็นอย่างดี

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • การศึกษา ปวช.-ปวส. หรือสูงกว่า สาขาโยธา,
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี /Autocad

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Regional Marketing Manager

  WE-EF LIGHTING Co., Ltd.

  บางพลี

  Regional Marketing Manager

  • 30 to 40 years of age.
  • our years of marketing experience
  • West European expatriate.

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศหญิง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศหญิง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 3 years experiences in retailed shop
  • Bachelor’s degree in Interior architect, interior
  • Familiar with Autocad, Excel, Word, Outlook, etc

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor degree of Mechanical or Electrical
  • 3 years experiences for shop maintenance
  • Knowledge of maintenance contractors

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 5 years experiences in interior design
  • Bachelor’s degree in interior design
  • Willing to visit the shops during construction

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant Project Manager

  Meinhardt (Thailand) Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Assistant Project Manager

  • Bachelor degree or above in Engineer or Architect
  • 5 year experiences in Construction
  • Having Project Management experience would be adva

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bonus 3 mths., Lang. All., Group Ins.
  • Top Construction Company
  • At least 10 yrs. exp. in HRD duty

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Project Engineer / Site Engineer(Construction)

  Adecco Engineering & IT

  อยุธยา

  Project Engineer / Site Engineer(Construction)

  • Civil Engineer or Architect with Civil License
  • 0-5 Experience in Project Construction Management
  • Experience in Factory,Plant,Building Contractors

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ควบคุม
  • ติดตั้งระบบอาคารงาน M&E 10 ปีขึ้นไป

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • degree or higher in Civil or Petrochemical
  • Experience design 15 years or above
  • 10 years or above(EST Senior) in estimate

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล