มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Business Process Improvement (Bangkok Based)

  Ford Operations (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Business Process Improvement (Bangkok Based)

  • Experience in Audit firm and accounting experience
  • Tax, Customs, DTA knowledge
  • Fluent in English (both writing & Speaking)

  50 นาทีที่แล้ว

   

  Applied

  หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนมาตรฐานการสอบและอบรม

  The Stock Exchange of Thailand

  คลองเตย

  หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนมาตรฐานการสอบและอบรม

  • ดูแลมาตรฐานหลักสูตรอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
  • พัฒนามาตรฐานนิสิต นักศึกษา และบริหารเครือข่าย
  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้

  53 นาทีที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor in Accountancy
  • Experience in accounting of MNC
  • Costing Experiences in Automotive

  59 นาทีที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Finance Manager (FMCG manufacturing - Amata Nakorn Chonburi)

  Finance Manager (FMCG manufacturing - Amata Nakorn Chonburi)

  • business finance analysis
  • FMCG consumer product
  • US GAAP SAP ERP

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  Finance & HR manager

  Finance & HR manager

  • Bachelor's degree or above in Finance or Account
  • 5 years of working experience in Finance, Account
  • Certified Public Accountant is a plus

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting Officer (ฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี)

  PTT Public Company Limited

  จตุจักร

  Accounting Officer (ฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี)

  • ปริญญาโท ด้านบัญชี (Accounting Information System)
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบบัญชี
  • มี service mind ที่ดี รักงานด้านการวิเคราะห์

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Managerial Accounting Officer (ฝ่ายบัญชีบริหาร)

  PTT Public Company Limited

  จตุจักร

  Managerial Accounting Officer (ฝ่ายบัญชีบริหาร)

  • ปริญญาโท บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม ตรวจสอบและจัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ศึกษามาตรฐานการบัญชี และปรับปรุงคู่มือ

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Thai, Male or Female, aged 26-30
  • Must be international graduate,in accuonting,
  • GPA of no less than3.2

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงบบัญชีรายเดือน

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Drives and designs value added information
  • Has clear understanding of business strategy
  • Provides hands on management of accounting, report

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Gather and analyze information business require
  • Master's Degree in IT, Finance, Economics
  • Strong in English.

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Input data cost in accounting.
  • Bachelor Degree in Finance or Accounting.
  • Male/Female Age 22-30 years.

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
  • สรุปผลและจัดทำรายงานการตรวจสอบ
  • เสนอข้อแนะนำ แนวทางการปรับปรุงในงานตรวจสอบ

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • วางแผนตรวจสอบธุรกิจธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบ
  • สรุปประเด็นสำคุญและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • สัญญาหลักทรัพย์
  • สัญญาด้านวาณิชธนกิจ M&A กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์
  • จบปริญญาตรี/โททางกฎหมาย

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • General Counsel
  • Legal
  • Banking Finance contract

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Treasury staff

  Treasury staff

  • Degree in Accounting/Finance
  • 0-2years of experience in Financial and Accounting
  • Can do attitude, hard-working

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Financial Analyst, Current Model Costing

  Financial Analyst, Current Model Costing

  • Solid understanding of Financial Statement analysi
  • Demonstrated complex problem solving
  • Working experience - 1-2 years

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Financial Analyst, Structural Cost

  Financial Analyst, Structural Cost

  • Exposure to SAP CO Module is preferred
  • Perform Cost benefit analysis & studies
  • Fluent in both verbal and written English

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับเอกสารนำเข้า
  • ควบคุมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ
  • ควบคุมงานที่เกี่ยวกับประกันภัยต่างๆ

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Accounting
  • Minimum 8 - 10 years’ experience in finance
  • Competent knowledge on Accounting

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Opening for young generation credit analyst
  • Credit Analyst/underwriter/ARM/RM exp of SME
  • Good salary + 2 months fixed bonus & other benefit

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Opening for young generation credit analyst
  • Credit Analyst/underwriter/ARM/RM exp of Corporate
  • Good salary + 2 months fixed bonus & other benefit

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Manager - Strategic Marketing

  dtac

  กรุงเทพมหานคร

  • Bachelor or Master in Business Administration
  • Work experience in Telecom industry
  • Deep Understanding of DWH and data extraction

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Manage the project implementation
  • Strong implementation and project management
  • Bachelor or Master in Business Admin, Marketing

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Good command of English
  • Experience in planning and management
  • Bachelor or Master in Business Admin, Marketing

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Voice Products

  dtac

  กรุงเทพมหานคร

  • Strong interpersonal and project management skills
  • Bachelor or Master Degree in IT, Business Admin
  • 5 year experience in Telecommunication business.

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • degree or Master’s in Statistics, Mathematics, MIS
  • 3+ years of working experience in a competitive
  • Strong analytical skill with business sense

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Trade Finance Manager - SEA

  Manpower

  กรุงเทพมหานคร

  Trade Finance Manager - SEA

  • Thai nationality, age not over 42
  • 8 years in trade finance, credit control
  • Fluent in English

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  FINANCE MANAGER

  PRTR Executive Recruitment

  กรุงเทพมหานคร

  FINANCE MANAGER

  • Bachelor’s degree in Accounting.
  • Thai nationality, female, aged 35 years or above.
  • 5 years’ experience in accounting

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  AVP - Investor Relations

  THAICOM Public Company Limited

  เมืองนนทบุรี

  AVP - Investor Relations

  • Perform competitive analysis : financial matrics
  • Establish optimum type and mix of shareholders
  • Monitor analysts reports for management

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  FINANCIAL PLANNING ASSISTANT MANAGER

  SEARCH AND CONSULTANCY NETWORK CO., LTD.

  ปราจีนบุรี

  FINANCIAL PLANNING ASSISTANT MANAGER

  • Can work in Prachinburi
  • Strong English skills
  • Experience of 5 years

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB35k - 55k /เดือน

  Applied

  Officer-Fixed Asset/เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมทรัพย์สิน

  Premier Fission Capital Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Officer-Fixed Asset/เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมทรัพย์สิน

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์
  • ความรู้ดานการขายรถยนต์มือสอง

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistance Finance Manager

  LME Co., Ltd. (ESPADA)

  ยานนาวา

  Assistance Finance Manager

  • Bachelor’s Degree or higher (Accounting or Finance
  • At least 5 years experience in Finance
  • Monitor & strong knowledge with budget system

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Accounting Specilaist - Management Account

  THAICOM Public Company Limited

  เมืองนนทบุรี

  Accounting Specilaist - Management Account

  • Prepare the performance report and presentation
  • Report and forecast budget of THAICOM&subsidiaries
  • Review notes to financial statement

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Officer – Manager (Corporate Business)

  ICBC (Thai) Leasing Co., Ltd.

  ราชเทวี

  Marketing Officer – Manager (Corporate Business)

  • Explore and identify new customers
  • Monitor customer credit to ensure credit policies
  • Advise customers about financial benefits

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  FINANCIAL ANALYST

  PRTR Executive Recruitment

  กรุงเทพมหานคร

  FINANCIAL ANALYST

  • Male or female, Thai nationality.
  • Bachelor’s Degree in an Engineering discipline
  • 3 years in the position of Financial Analyst.

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Branch Manager / ผู้จัดการสาขา

  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Branch Manager / ผู้จัดการสาขา

  • Plan effective branch strategies
  • Manage branch support
  • Monitor branch internal control

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Regional Manager / ผู้จัดการภาค

  ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Regional Manager / ผู้จัดการภาค

  • Manage sales channels, dealers/partners.
  • improve sales and gain new customer
  • Establish sales force effectiveness strategy

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  MIS (IP Management)

  Bank of Ayudhya Public Compamy Limited

  กรุงเทพมหานคร

  MIS (IP Management)

  • MIS (IP Management)
  • Bachelor Degree or Master’s degree in IT, MIS,
  • Knowledge in Data management

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Branch Sales Motivation officer (MIS)

  Bank of Ayudhya Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  Branch Sales Motivation officer (MIS)

  • MIS Officer
  • Sales Motivation
  • Banking

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Relationship Manager – Small SME (Eastern)/ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ( สมุทรปราการ, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง)

  TMB Bank Public Company Limited

  ภาคตะวันออก

  Assistant Relationship Manager – Small SME (Eastern)/ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ( สมุทรปราการ, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง)

  • เสนอผลิตภัณฑ์บริการเงินฝาก,บัตร, ประกันภัย/ชีวิต
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจธนาคาร/สถาบันการเงิน
  • บุคลิกภาพดี รักในงานขาย และขับรถได้

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant Relationship Manager – Small SME (Central)/ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ( สมุทรสงคราม, หัวหิน)

  TMB Bank Public Company Limited

  ภาคกลาง

  Assistant Relationship Manager – Small SME (Central)/ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ( สมุทรสงคราม, หัวหิน)

  • เสนอผลิตภัณฑ์บริการเงินฝาก,บัตร, ประกันภัย/ชีวิต
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจธนาคาร/สถาบันการเงิน
  • บุคลิกภาพดี รักในงานขาย และขับรถได้

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Controlling Fix assets Register
  • Perform petty cash controlling
  • Bachelor degree in Accounting

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Handing and Supervise overall day-today
  • Bechelor's Degree or higher in Accounting
  • Experience in Month-end and Year-end closing

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Cost Controller (Rayong)

  Cost Controller (Rayong)

  • Bachelor's degree in Accounting/Finance
  • Good command of spoken and written English
  • Able to work in Eastern Seaboard, Rayong Province

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male or Female with Thai nationality Age 28 ups
  • Bachelor’s Degree (Finance degree is a plus)
  • Good command of English

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Develop the relationship with the area
  • First port of call for all area based finance
  • Contribute to the shaping the development

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล